Tutustu luontoon helposti 
   
                                            - Luontopolut luonnonystävän apuna

Det är lätt att bekanta sig med naturen 
                                            - Naturstigar för naturvännen

opastetaulu.jpg (30793 bytes)

Alueita hallinnoi Metsähallituksen Länsi-Suomen luontopalvelut, joka ylläpitää luontopolkuja.
Tämä opastetaulu on Pohjoislahden polun lähtöpisteessä.

Områdena förvaltas av Västra-Finlands naturtjänst på Forststyrelsen, som upprätthåller naturstigen.
Denna informationstavla finns på Norrfjärdens sida, där stigen startar.

lähtöportti.jpg (97631 bytes) Noin kilometrin päässä kaupungin keskustasta löytyy Pohjoislahden luontopolun lähtöportti. Pohjoislahden alue on suuruudeltaan noin 120 ha.

 

 

Ungefär en kilometer från stadens centrum finns startporten till Norrfjärdens naturstig. Norrfjärdens areal är cirka 120 ha.

 

Maasto on suhteellisen helppokulkuista ja turvallista. Märkien paikkojen yli on rakennettu pitkospuita. Matkalla kuljetaan myös kosteissa  ja varjoisissa kuusikoissa.

 

Terrängen är relativt lätt att gå i och säker. Man har byggt spångar över de våta ställena. Stigen går också genom fuktiga och skuggiga granskogar.

pitkospuut.jpg (83364 bytes)
sammalpolku.jpg (105043 bytes) Paikoin on sekametsää, jonne aurinko pääsee paistamaan. Polku on syöpynyt keskelle karhunsammalpeitettä.

 

Ställvis finns det blandskog, där solen kan skina. Stigen har grävt ur sig mitt i täcket av björnmossa. 

Polulla astelijaa on valoisassa rantakoivikossa vastassa hauska koivukuja.

 

I den ljusa strandbjörkskogen väntar en trevlig björkallé på vandraren.

koivupolku.jpg (105867 bytes)

 

levähdyspaikka.jpg (82385 bytes)

Nyt on eväiden aika... Polun varrelta löytyy levähdyspaikka, jossa on hauska viivähtää.

Det är dags för vägkost... Vid stigen finns en rastplats, där det är skönt att ta en paus.

 

hakatie.jpg (54934 bytes)

Tiilitehtaanmäen alueen koko on 47 ha. Alueen luontopolku vie Tiukanjoen rannalle.
Tiilitehtaanmäki on  luontonsa ja kulttuurihistoriansa puolesta mielenkiintoinen alue.

Tegelbruksbackens areal är 47 ha. Naturstigen i området leder till stranden av Tjöck å.
Tegelbruksbacken är ett intressant område såväl vad både naturen och kulturhistorien beträffar.

 

metsätie.jpg (97100 bytes) Mäellä on ollut tiilitehdas, joka aloitti toimintansa 1770 -luvulla. Tehtaan lyhyt historia nivoutuu merenkulkukaupungin historiaan. Tehtaaseen kuului herraskartano, joka paloi Krimin sodan jälkeen 1859. 

 

Ett tegelbruk inledde sin verksamhet på backen på 1770-talet. Brukets korta livstid hänför sig till sjöfartsstadens historia. Till bruket hörde en herrgård, som brann ned efter Krimkriget 1859.

Kaupungin asukkaat ovat käyttäneet mäkeä vuosisatoja laidunalueena.

 

Backen har i århundraden fungerat som betesmark, som tillhörde stadens invånare.

talvinen portti.jpg (64145 bytes)
talvinen tie.jpg (52290 bytes)

Tänä päivänä alueella on perinteisiä niittyjä,   viljelyksessä olevia peltoja, vaihtelevia metsiä ja rantalehtoja.

 

På området finns idag traditionella ängar, uppodlade åkrar, varierande skogar och strandlundar.